top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’de düzenlenen sektörel fuarda katılımcılara dağıtılmak üzere fuara katılan startuplar başta olmak üzere girişimcilik ekosistemini tanıtan kitapçık hazırlanması. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin startuplar ile işbirliği yapmasının önemini ve avantajlarını vurgulayan bilgilendirme yapılması.

Şirketin kendi sektöründe faaliyet gösteren startupları ile yatırım veya işbirliği fırsatlarını yakalayabilmesi için sektörel ekosistem takip faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütmesi gerekmektedir. Şirket içerisinde farklı paydaşlara yönelik olarak hazırlanacak ‘ekosistem haritaları’ takip sonucu elde edilen bilgilerin herkes tarafından kolayca anlaşılabilmesini kolaylaştırmaktadır. Haritalandırma çalışmasının rakip şirketleri, işbirliği veya yatırım yapılan startupları farklı işaretleme yöntemleri kullanarak göstermesi, söz konusu bilgilerin karar alma sürecine daha süratli bir şekilde aktarılabilmesini sağlamaktadır.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Kitapçık formatının tasarlanması ve fuar organizatörlerinin onayına sunulması

2

Fuara katılması için seçilen startupların bilgilerinin derlenmesi

3

Sektörel startup ekosistemi ile ilgili veri tabanlarının taranması

5

Kitapçık taslağının fuar organizatörlerine gönderilerek onaya sunulması

4

Ekosistem verilerinin harita haline getirilmesi

6

Kitapçığın basılı ve çevrimiçi olarak dağıtımının organize edilmesi

7

Fuarda kitapçığın tanıtımına yönelik toplantı organize edilmesi

Çalışmalarımızdan örnekler:

Ülke ekosistemi raporu

Türk yatırımcılara ve Startuplara ülkesinde bulunan girişimcilik...

Ekosistem tarama raporu

Türkiye’de faaliyet gösteren bir yatırım şirketinin kurduğu girişim...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

French Tech İstanbul | StartupCentrum | SEDEC | Koç Holding

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Sektörel Girişimcilik Ekosistemi Kitapçığı

Startupların günümüz ekonomisindeki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ancak çoğu kurumsal şirket bulunduğu sektördeki rakiplerini düzenli olarak takip etmesine rağmen, kendi sektöründe yer alan startupları veya rakiplerinin işbirliği yaptığı startupları takip etmemektedirler. Şirketlerin bu alandaki takip eksikliği startuplar ile kendi işlerini geliştirmek için yapabilecekleri ortak satış, Ar-Ge veya PoC gibi işbirlikleri konusundaki fırsatların kaçırılmasına sebep olmaktadır.

Sektörel girişimcilik ekosistemi kitapçığı
bottom of page