top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türk yatırımcılara ve Startuplara ülkesinde bulunan girişimcilik ekosistemini ve avantajlarını tanıtmak isteyen bir AB Sivil Toplum Kuruluşu için hazırlanan rapor. Belirlenen sektörlerde bulunan startupların ve aldıkları yatırımların analizi. Bu Startuplara yapılan yatırım miktarlarının ve yatırımcıların profillerinin analiz edilmesi. Yıllar içerisinde yatırımlardaki artışın karşılaştırılmalı olarak açıklanması.

Startup yatırım portföyünün ülke bazında çeşitlendirilmesi yatırım riskinin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu çeşitlendirmeyi sağlayabilmek için yatırım odağında bulunan ekosistemlerin düzenli olarak takip edilebilmesi gerekmektedir. Yatırım yapılacak startuplar ile ilgili kriterlerin önceden belirlenerek raporlama yapacak ekip ile paylaşılması, karar vericilerin gerçek ihtiyaçları olan analizlerin kendilerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bu raporlama formatı aynı şekilde açık inovasyon faaliyetleri kapsamında farklı ülkelerde bulunan belirli sektörlerde startupları takip etmek isteyen şirketler için büyük bir fırsat oluşturmaktadır.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Rapor formatının tasarlanması ve onaya sunulması

2

Ülkenin startup ekosistemi ile ilgili veri tabanlarının taranması

3

Toplanan startup verilerinin, zaman, miktar, yatırım turu, ikincil işlemler, çıkışlar, sektör, şehir, yatırımcı ve kurucular bazında ayrıştırılması

5

Ekosistem verilerinin analizlerinin hazırlanması

4

Geçmiş yıllar ve içinde bulunulan yılın çeyrek bazında karşılaştırmalı grafiklerin hazırlanması

6

Ülkeye yatırım yapma imkanlarının anlatılması

7

Rapor taslağının STK’nın yurtdışındaki merkezine gönderilerek onaya sunulması

8

Raporun basılı ve çevrimiçi olarak dağıtımının organize edilmesi

9

Türkiye’de raporun tanıtımına yönelik toplantı organize edilmesi

Çalışmalarımızdan örnekler:

Ekosistemi Kitapçığı

Türkiye’de düzenlenen sektörel fuarda katılımcılara dağıtılmak...

Ekosistem tarama raporu

Türkiye’de faaliyet gösteren bir yatırım şirketinin kurduğu girişim sermayesi yatırım...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

French Tech İstanbul | StartupCentrum | SEDEC | Koç Holding

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Ülke Girişimcilik Ekosistemi Raporu

Türkiye dahil her ülkenin startup ekosistemi kendine özgü bazı avantajlara sahiptir. Yatırım stratejilerini tek bir ülke ile sınırlı tutmayan yatırımcılar, farklı ekosistemlerin kendine özgü avantajlarını takip ederek daha isabetli yatırımlar yapma fırsatını yakalamaktadırlar. Ülke bazında benzer alanlarda faaliyet gösteren startupların değerlemesi ile ilgili ortaya çıkan büyük farklılıklar yatırım kararları açısından belirleyici olabilmektedir.

Ülke Girişimcilik Ekosistemi Raporu
bottom of page