top of page

İnovasyon Projelerinin Seçimi

İnovasyon Projelerinin Seçimi

By admin

Şirket içerisinde yürütülen inovasyon programının başarıya ulaşabilmesi için, şirketin gerçekten ihtiyacı olan doğru projelere odaklanması esastır.

Sağlıklı bir proje seçim süreci yürütebilmek için ise, fikirlerin toplanacağı yöntemden veya platformdan ziyade, çalışanlardan toplanacak olan fikirlerin yönlendirilmesi önem taşımaktadır. Daha önceki makalelerde de belirttiğimiz gibi, bir şirketin her alanda inovasyon yapmaya çalışması oldukça idealist bir yaklaşımdır. Önceliklerini belirlemeksizin her konuda inovasyon fikri toplayan şirketlerin, belirli bir süre sonra çalışanlardan gelen fikirleri değerlendirmekte zorluk çektikleri ve yapılan önerilere geri dönüş yapmakta dahi zorlandıkları görülmektedir.


İnovasyon Projeleri


İnovasyona yönelik fikir toplamanın ana yöntemi, öncelikle şirketin yöneticiler tarafından belirlenen “inovasyon stratejisini” çalışanlarına duyurmak ile birlikte, sisteme bu stratejiye yönelik öneriler girmelerini istemektir. Çalışanların önerileri, bir internet sayfası üzerinden veya farklı yöntemler izlenerek toplanabilir. Ancak, inovasyon projeleri sınırlandırılmadığı, kanalize edilmediği takdirde öneriler arasından seçim yapacak yetkililerin de seçim kriterleri belirsiz hale gelecektir. Şirketin inovasyon stratejisini belirlerken, çözmeyi hedeflediği sorunlara hizmet etmeyen fikirler arasından seçim yaparak bu projelere zaman ve kaynak aktarmak ister istemez yürütülen programın hedeflerine ulaşmasını engelleyecektir. Bazıları tarafından bu yöntem, “hayal gücünü, yaratıcılığı sınırlayıcı” olarak kabul edilse de, hedefi belirsiz bir inovasyon programının şirkete hizmet etmesi oldukça zordur.


Seçim Süreci


Önerilerin seçim süreci tamamlandıktan sonra, önerileri kabul edilmeyen çalışanlara geri dönüş yapılması da büyük önem taşımaktadır. Çalışanlara projelerinin neden kabul edilmediğinin açıklanması, şirket içerisinde inovasyon yapmak için yaratılan motivasyonun canlı tutulması dolayısı ile de sürdürülebilirliği için esastır. Sürekli sisteme öneri atıp hiçbir geri dönüş alamayan çalışanların, bir süre sonra sistemi kullanmaktan vazgeçmesi ve sisteme giren öneri sayısının süratle azalması doğaldır. İnovasyon sisteminin hangi konuda öneri toplayacağının çalışanlara duyurulması, gelen projelerin ayıklanması için ilk kriteri oluşturmaktadır. Bu sayede, şirketin inovasyon stratejisi ile bağlantılı olmayan ve bu neden ile projesi önerisi kabul edilmeyen proje sahiplerine “gerekçeli” bir geri dönüş yapılması da kolaylaşmaktadır.


 

İlk elemeden geçen inovasyon projelerinin, daha sonra şirketin belirleyeceği diğer önceliklere göre tekrar bir elemeden geçmesi gerekmektedir. İkinci eleme kriteri, projelerin inovasyon türüne göre yapılabilir. İnovasyon programı oturtulurken, yıl içerisinde şirketin projelerinin ne kadarının radikal, yarı radikal ve adımsal olacağını yüzdesel olarak belirlemesi düşünülebilir. Örneğin, şirket yıl içerisinde değerlendirmeye alınacak projelerin %10’nun radikal, %40’nın yarı radikal geri kalan %50’sinin ise adımsal olması gerektiğine karar verebilir. İlk iki filtreden geçirilen önerilerin, daha sonra şirket yönetiminde bu projeleri değerlendirmek için kurulacak kurula sunulması mümkün olabilir. İdealde yukarı aktarılan projelerin sayısının, 10 veya 15 ile sınırlı tutulması yeterli olacaktır. Şirketin inovasyondan sorumlu komitesi bu projeleri daha sonra belirleyeceği, maliyet, rekabet avantajı, başarı şansı gibi ek kriterlere tabi tutarak eleme yoluna gidecektir. Proje seçim süreci tamamlandıktan sonra, projeyi yürütecek ekiplerin kurulması, güçlendirilmesi, bu projelere rehberlik yapılması ise inovasyondan sorumlu komitenin yürüteceği bir süreç olacaktır.

bottom of page