top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketinin kısa, orta ve uzun vadeli inovasyon stratejisinin belirlenmesine yönelik çalıştay düzenlenmesi. Şirket üst yönetiminin kendilerine yapılan ön bilgilendirme sonrasında özgür tartışma ortamında şirketin inovasyon çalışmalarını yönlendirileceği odak alanlarını tespit etmeleri. Farklı inovasyon odak alanlarında yapılacak çalışmalarda hangi inovasyon yöntemlerinin kullanılmasının uygun olacağının kararlaştırılması.

Savunma sanayii ileri teknolojileri en yoğun şekilde kullanan ve üreten sektörlerin başında geliyor. Jeopolitik alanda yaşanan gerilimler savunma sanayiinin önemini gün geçtikçe arttırıyor. Ülkelerin savunma sanayii alanında dışa olan bağımlılıklarını azaltmak için uyguladıkları politikalar bu sektörün sürekli olarak canlı kalmasını ve kendi ihtiyacı olan kritik teknolojileri geliştirmesinde önemli rol oynuyor. Ülkemizde ve çeşitli ülkelerde savunma sanayii şirketlerin startup ekosisteminin yoğun olarak faaliyet gösterdiği bölge ve inovasyon merkezlerine olan ilgisi sektörün bu alandaki stratejik arayışının bir göstergesi.

Savunma sanayiinin yapay zeka, veri analitiği, otonom teknolojiler alanındaki bilgi ve becerisi onu ülke ekonomisi açısından en stratejik sektörlerden biri haline getiriyor. Bu çerçevede şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli inovasyon stratejilerini seçerken inovasyon odak noktalarını doğru bir şekilde belirleyebilmesi önem taşıyor.

Savunma sanayiinin doğru bir inovasyon stratejisi belirleyerek tıpkı sivil sektörlerde olduğu gibi kullanıcının ihtiyaçlarına odaklanan yöntemler olarak ürün geliştirmesi, bu sanayiinin sahip olduğu önemli kaynakların daha verimli olarak kullanılmasını sağlıyor. Savunma Sanayiinin zaman içerisinde startuplar ile işbirliğine daha sıcak bakmaya başlaması sektörün inovasyon potansiyelinin önemli oranda gelişmesine sebep oluyor.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Çalıştay ön hazırlık süreci ve şirketi doğrudan ya da dolaylı etkileyebilecek trendlerin analizi

2

Çalıştay öncesi şirket içi ilgili departmanlar ile yapılan ön görüşmeler

3

Çalıştay formatı önerisi, onay süreci ve kapsamda global ve sektörel trendlerin sunulması

5

Beklentilerin toplanması ve fırsat/tehdit kapsamında gruplandırılması

4

Yabancı rakip firmaların inovasyon alanındaki çalışmalarının analizi

6

Kısa/orta/uzun vadeli strateji önerilerinin tartışmaya açılması

7

Farklı vadede belirlenen stratejiler kapsamında odak alanlarının seçilmesi

8

Her odak alanı ile ilgili kullanılacak inovasyon metodolojisinin belirlenmesi

9

Çalıştay sonuçlarının rapor haline getirilmesi

Çalışmalarımızdan örnekler:

Hava araçları

Türkiye’nin hava araçları üretimi alanında faaliyet gösteren en büyük...

Savunma Sanayii

Türkiye’de havacılık ve uzay sanayii alanında faaliyet gösteren öncü şirketin...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

TUSAŞ (TAİ) | Ford Otosan | Tüpra | Aygaz | Otokoç | Opet Fuchs | Tat Gıda | Koçfinans | Türk Traktör

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

İnovasyon Strateji Çalıştayı

Günümüzde sivil alanda kullanılan teknolojilerin bir kısım zaman içerisinde savunma sanayii tarafından farklı amaçlarla geliştirilmiş çözümlerden geliyor. ‘Dual Use’ adı verilen Türkçede ‘Çifte Kullanım’ olarak adlandırılan teknolojiler savunma sanayiinden çıkarak sivil alana geçen veya sivil alandan savunma sanayiine aktarılan teknolojilerden oluşuyor. Savunma sanayii şirketlerinin özellikle daha yüksek cirolara ulaşabilmesi ‘Dual Use’ alanındaki yeteneklerini geliştirmesinden geçiyor.

Savunma sektöründe inovasyon strateji çalıştayı
bottom of page