top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’nin hava araçları üretimi alanında faaliyet gösteren en büyük şirketinin açık inovasyon yönetim sisteminin kuruluşu. Şirketin başta startuplar olmak üzere dış paydaşları ile belirlenen alanlarda yeni ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirebilmesine yönelik alt yapının kurulması. Kısa, orta ve uzun vadede açık inovasyon çalışmalarının odaklanacağı alanların belirlenmesi.

Küresel ısınmanın süratlenmesi sonrasında gündeme gelen sürdürülebilirlik hassasiyeti sivil havacılık sektörünü de yakından ilgilendirmektedir. Daha az karbon emisyonu olan motorlar konusundaki çalışmalar sektörün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Hava araçlarında elektrikli motorların kullanımı gelecek dönemde sektörün değişimini en derinden etkileyecek gelişmelerin başında gelmektedir. Özellikle dikey iniş kalkış yapan otonom, insansız hava araçları konusundaki mevzuat çalışmaları son aşamaya gelmesi havacılık sektörünün artık şehir içi ulaşımda da ciddi bir alternatif haline getirmektedir. Sektör söz konusu teknolojiler dışında, kestirimci bakım, yapay zeka, hidrojen kullanımı, süpersonik uçuş ve kompozit malzemeler konusundaki inovasyonlara da yoğun ilgi göstermektedir.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Şirketin açık inovasyon yetkinliğinin tespit edilerek rapor haline getirilmesi

2

Şirketin yönelik kısa, orta ve uzun vadeli açık inovasyon stratejisinin belirlenmesi

3

Strateji bazında odak alanlarının belirlenmesi

5

Şirketin açık inovasyon yaparken kullanacağı sürecin tasarlanması. Şirketin açık inovasyon paydaşlarına sunacağı değer önerisinin belirlenmesi

4

Odak alanlarda açık inovasyon yaparken tercih edilecek paydaşların belirlenmesi

6

Şirket içerisinde seçilen ekibe açık inovasyon eğitimi verilmesi

7

Açık inovasyon faaliyetlerinin yürütüleceği internet sayfasının tasarlanması.

8

Startuplara yönelik iletişim politikasının tasarlanması. Gerçek startuplar ile uygulamalı mülakat tekniği çalışmaları yapılması

9

Şirketin bu alandaki girişimcilik ekosistemi ile tanıştırılması ve bu alandaki seminer ve tanıtımlara katılımının sağlanması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Havacılık alanında

Türkiye’de havacılık alanında faaliyet gösteren savunma sanayii şirketinin...

Savunma Sanayii

Türkiye’de havacılık ve uzay sanayii alanında faaliyet gösteren öncü şirketin...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

TUSAŞ (TAİ) | Kale Havacılık | Kale Pratt&Whitney | Teknopark İstanbul Küp Kuluçka

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Havacılık ve İnovasyon

Dijital teknolojilerde son dönemde yaşanan gelişmeler, havacılık sektörü tarafında üretilen araçların giderek daha sofistike hale gelmesine sebep olmaktadır. Hava araçlarına entegre edilen yeni teknolojik çözümlerin tamamının tek bir üretici tarafından üretilmesinin imkansızlığı havacılık sektörünü bu teknolojileri üreten startuplar ile işbirliği yapmaya yönlendirmektedir. Açık inovasyon faaliyetleri havacılık sektörünün Ar-Ge maliyetlerini azaltmakta ve yeni ürünleri ticarileştirme süreçlerini hızlandırmaktadır.

Hava araçları üretimi alanında açık inovasyon yönetim
bottom of page