top of page

Av. Erdem Türkekul

Bilişim ve Startup Hukuku Koordinatörü

Girişimcilik ve inovasyon projeleri konusunda  deneyimli bir avukat olan Erdem Türkekul, 1990 yılında İstanbul  Barosu’na kabul edildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun  olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden  Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans programına (2002) girdi. Erdem  Türkekul, Turkekul Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağıdır. Türkiye çapında,  Fikri Mülkiyet (IP) Uygulama Stratejileri planlamakta ve yürütmektedir.  Özellikle, Fikri Mülkiyet portföylerinin yönetimi ve güçlü Fikri  Mülkiyet içeriği ile karmaşık sözleşmelerin müzakere edilmesi ve taslak  haline getirilmesi ile ilgili olarak, IP haklarının korunması,  uygulanması ve kullanılması alanlarında, müşterilere ve ilgili devlet  kurumlarına yasal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır (İşbirliği  Lisanslar, Franchising, Reklam ve İşbirliği Anlaşmaları). Türkekul’ün  uygulamaları, ticari markalar, telif hakkı, endüstriyel tasarımlar,  patentler, ticari sırlar ve teknik bilgiler dahil olmak üzere, birçok  büyük yerel ve çokuluslu şirketin fikri mülkiyet portföyünün korunmasını  koordine etmek üzerine yoğunlaşmıştır. Sayın Türkekul, müşterileri  adına fikri mülkiyet haklarının ihlali, serbest bırakılması ve haksız  rekabeti öngören eylemlerin başlatılması ve savunulması konusunda  kapsamlı tecrübeye sahiptir. Türkekul, müşterilere ticari marka  temizleme, ticari marka kovuşturma ve muhalefeti, uluslararası ticari  marka portföylerinin bakımı, fikri mülkiyet hakkı alımı için şirket  satın almalarında gayret gösterme, fikri mülkiyet davasının denetimi,  fikri mülkiyet lisans sözleşmeleri, telif hakkı ve endüstriyel tasarım  tasfiyesi ve kayıt ve reklam yasası konularında danışmanlık yapmaktadır.


Çeşitli profesyonel üyelikleri şu şekildedir: Radyo  ve Yayıncılık Topluluğu / Baş Hukuk Müşaviri; İstanbul Bilgi  Üniversitesi Bilgi Teknolojisi Hukuk Merkezi Danışma Kurulu / Üye; Türk  Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Girişimcilik ve İnovasyon  Çalışma Grubu / Üye; Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)  IPR Çalışma Grubu / Üye; Devlet Planlama Teşkilatı 8. ve 9. Kalkınma  Planı IPR’leri Özel Komitesi – Üye ve Muhabir; İnternet ve Hukuk  Platformu / Yürütme Kurulu Üyesi.

Av. Erdem Türkekul
bottom of page