top of page

Hülya Çaylı

PARAGON – Yönetim Kurulu Başkanı Patent ve Marka Vekili

Kimya Mühendisliğinden mezun Hülya ÇAYLI, sırası  ile İmar ve İskan Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda çalıştı.  1992 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sınai Mülkiyet Dairesi  Başkanlığı, İhtira Beratları Şubesi Müdürlüğüne, 1994 yılında da Türk  Patent Enstitüsü Patent Dairesi Başkanlığı’na atandı. 544 Sayılı Türk  Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK, 554 Sayılı  Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK, 556 Sayılı Markaların  Korunması Hakkında KHK ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunması  Hakkında Kanun Taslağı, Patent ve Marka Vekilleri Birliği Yasa  Taslağının hazırlık çalışmalarında yer aldı. AB Fikri Mülkiyet Hakları  Sürekli Özel İhtisas Komisyonu, 7. ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Fikri  Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu Sınai Mülkiyet Alt Komisyonu  üyesi olarak görev yapan Hülya Çaylı, 2000 yılında Türk Patent  Enstitüsü, Patent Dairesi Başkanlığı görevinden ayrıldı. 1997 – 2001  yılları arasında TÜBİTAK’da Başkan Danışmanı olarak çalışan Hülya ÇAYLI,  halen Paragon Danışmanlık Temsilcilik ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu  Başkanlığı görevini yürütmektedir.


PARAGON, 2000 yılından bu yana, önemli kurumlara ve  önde gelen ilaç şirketlerine fikri ve sınai mülkiyet konularında  profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Dinamik ve deneyimli ekibi  ile, teknik ve hukuki konularda ekonominin gerektirdiği bakış açısı ve  yöntemleri de dikkate alarak, müşterilerine yardımcı olmaktadır. Tescil  başvurularına ilaveten ulusal ve uluslararası düzeyde işlemlerin takibi,  itiraz, dava, hükümsüzlük, lisanslama, araştırma, yenileme, sicil  kaydı, tercüme ve belge temini gibi konularda da hizmet sunmaktadır.  Ekibinde, Avrupa ve Türk patent ve marka vekilleri ile avukatların yanı  sıra, kimya, fizik, elektrik/elektronik mühendisleri ve teknik  çevirmenler de yer almaktadır.

Hülya Çaylı
bottom of page