top of page

Serap Atan

Partner & Avrupa Koordinatörü

Avrupa Birliği politikaları ve iş dünyası örgütlerinin AB  kurumlarıyla ilişkileri konularında uzman olan Serap Atan TÜSİAD Brüksel  Temsilciliği’nde Avrupa Birliği ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu  olarak görev yaptı.


Paris TÜSİAD Daimi Temsilci olarak, Türkiye’de ticari ilişkilerini ve  yatırımlarını geliştirmek isteyen Fransız şirketlerine yönelik tanıtım,  bilgilendirme ve yönlendirme etkinliklerinin organizasyonu ve  koordinasyonunu yürüttü.


Kariyeri boyunca  üstlediği görevlerde Fransa ve Avrupa’da  girişimcilik ekosistemi aktörleriyle çalışan Serap Atan, Avrupa  Araştırma ve Yenilikçilik Programları alanında da şirketler ve araştırma  kuruluşlarına destek verdi.


Halihazırda Türkiye, Fransa ve Avrupa’da ekosistem aktörleriyle  yenilikçilik alanında geliştirilecek partnerlikler aracılığıyla  şirketlerin rekabet gücünün artmasını ve Türkiye’de girişimcilik  ekosisteminin güçlendirilmesini amaçlayan projelere yönelik danışmanlık  yapmaktadır. Ayrıca, yenilikçi şirketlerin Ufuk Avrupa Programı  çerçevesinde yararlanabileceği Avrupa Birliği finansmanları konusunda da  destek vermektedir.

Serap Atan
bottom of page