top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye ve AB’de faaliyet gösteren kimya firmasına yönelik açık inovasyon programı tasarımı. Global Compact programı çerçevesinde Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yönelik startup işbirliklerinin geliştirilmesi ve açık inovasyon sistemi tasarlanması.

Uluslararası alanda rekabet edebilmesi için kimya sektörünün kendisinden alım yapan sektörlerin taleplerini karşılayabilmesini gerektiriyor. İlaç ve eczacılık ürünlerinin çeşitlenmesi, yeni organik ve inorganik kompozit ürünler, polimer-monomer, etilen tabanlı yeni malzemeler yaratılması gibi talepler kimya sektörü startuplar ile işbirliği yapmasını zorunlu hale getiriyor. Ülkemizde kimya alanında faaliyet gösteren startup sayısının sınırlı olması sektörün ekosistem keşif takımları kurarak açık inovasyon arayışlarını yurtdışını da kapsayacak şekilde genişletmesini gerektiriyor. Bu alanda çalışan uzman aracı kuruluşlar ile işbirliği yapılması sektör firmalarının bu süreci daha süratli bir şekilde yürütebilmesine yardımcı oluyor.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Sektörü etkileyen sürdürülebilirlik trendlerinin analizi

2

Kimya sektöründe artan Ar-Ge maliyetlerinin düşürebilmesine yönelik startuplar ile işbirliği stratejisinin geliştirilmesi

3

Startuplara sunulacak değer önerilerinin hazırlanması

5

Açık inovasyon programının iş modeli kanvasının hazırlanması

4

Şirketin ihtiyaçlarına uygun startup işbirliği modellerinin belirlenmesi

6

Üst yönetime yönelik uygulamalı sunuş teknikleri eğitimi

Çalışmalarımızdan örnekler:

Açık inovasyon eğitimi

Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğunun...

Hidrojen enerjisi

Türkiye merkezli ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Organik Kimya | Veolia | Tüpraş | Aspilsan | Birleşmiş Milletler Young SDG Innovators Programı

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Çevre Dostu Kimyasallar

Kimya ürünü müşterilerinin giderek artan bir şekilde döngüsellik ve karbon ayak izi gibi konulara verdikleri önem, kimya şirketlerini hidrokarbonlardan uzaklaşmaya itiyor. Geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir hammadde bazlı polimerlere olan talebin artışı çoğu şirketi bu alanda yeni yatırımlar yapmaya itiyor. Sektörün bu değişime ayak uydurabilmesi için startuplar ile işbirliği yaparak yeni ürün geliştirme süreçlerini hızlandırabilmesi büyük önem taşıyor.

Kimya firmasına yönelik açık inovasyon programı
bottom of page