top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’nin en büyük holding şirketinin inovasyon yönetim sisteminin kuruluşu. Holding bazında belirlenen süreçlerin ve standartların hedef sistemi sayesinde grup şirketlerinde hayata geçirilmesi. Kendi inovasyon stratejilerini belirleme konusunda özgür olan şirketlerin çalışmalarının dönemsel olarak denetlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması. Kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon programları sonrasında grup şirketlerinin inovasyondan kaynaklanan yeni cirolar elde etmesi.

Holding işletmelerinin bir inovasyon yönetim sistemini hayata geçirmekteki en büyük avantajları grup içerisinde bağlı şirketlere yıllık bazda yönlendirdikleri hedeflerdir. Ancak inovasyon alanında hedef yönetim sisteminin dikkatli bir şekilde hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. Grubun kültürel değişiminin holding tarafından gönderilen bir dizi emir ile gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Hedeflerin şirketlerin mevcut yetkinlikleri dikkate alınarak kademeli olarak verilmesi büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde inovasyon alanındaki dönüşümün sadece kağıt üzerinde kalması ve zaman içerisinde etkisini kaybetmesi riski söz konusudur. Hedeflerin kültürel değişimi sürdürülebilir kılacak İK uygulamaları ile desteklenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde şirketlerin inovasyon yönetim sürecine uyumunun denetlenmesi ve raporlanması uygulamanın sonuçlarının görülebilmesi açısından gereklidir.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Grup şirketlerinin inovasyon yetkinliklerinin ölçülmesi, bu yetkinliğe en uygun modelin tasarlanması

2

Projenin Holding yönetimine tanıtılması ve onay alınması. Seçilen pilot şirketlerde ilk uygulamanın hedef verilerek başlatılması

3

Yıl sonunda elde edilen sonuçlara göre modelin, performans göstergelerinin ve hedeflerin güncellenmesi

5

Programın tüm grup şirketlerine açılması

4

Seçilen ikinci aşama pilot şirketlerde uygulamanın başlatılması, ilk aşama pilot şirketlerin bir ileri aşamaya geçirilmesi ve ikinci nesil hedeflerin verilmesi

6

Programa dahi olan şirketler arasında inovasyon alanında koordinasyon sürecinin başlatılması

7

Şirketlerin kendilerine verilen hedefleri, süreçleri hayata geçirmesinin denetlenmesi

8

Kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon alanında elde edilen sonuçların ve yeni ciroların raporlanması

9

Şirketlerin inovasyon çalışmalarında daha ileri aşamaya taşımaya yönelik yeni nesil hedeflerin tasarlanması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Açık inovasyon eğitimi

Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğunun...

Hukuk süreçlerinin hazırlanması

Farklı sektörde faaliyet gösteren büyük bir şirketler topluluğunun yürüttüğü...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Koç Holding | Kale Holding

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Holding İnovasyon Yönetim Sistemi

Her holding işletmesinin veya şirketler grubunun kendine özgü bir yönetim sistemi ve kültürü bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü tüm örneklere uyan mucizevi bir çözüm bulunmamaktadır. Holding tipi işletmeler ile inovasyon konusunda çalışırken, programın en önemli safhasını grubun bu alandaki ihtiyaçlarını ve yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılan çalışma oluşturmaktadır. Doğru teşhis, doğru inovasyon yönetim modelinin tasarımı ve başarısı açısından kritik önem taşımaktadır.

Holding şirketinin inovasyon yönetim sistemi
bottom of page